Chất lượng tột đỉnh

     ĐẶC ĐIỂM & CẤU TRÚC

Website: www.greendeltatravel.com

* Đặc điểm: Thiết kế đơn giản, chạy nhanh tối đa trên các trình duyệt Internet thông dụng. Nhằm cung cấp thông tin nhanh và dễ dàng nhất cho người truy cập. Do vậy website: www.greendeltatravel.com được xây dựng và thiết kế tối giản giản và chạy nhanh tối đa mà bất cứ người truy cập nào cũng có thể dễ dàng sử dụng. Do vậy vậy website này rất nhẹ và chạy rất nhanh nhằm hạn chế chi phí thời gian tới mức tối đa cho người truy cập. Đó là đặc điểm vượt trội mà website này đạt tới được.

* Cấu trúc: Do đặc điểm và mục tiêu đối tượng truy cập như nêu trên, nên website được xây dựng và thiết kết theo dạng NHÁNH CÂY. Từ mục/chủ đề chính (hiển thị phía trên và bên trái website) tiếp đến các mục/chủ đề nhỏ hơn (chỉ hiển thị bên tay trái website). Từ các mục/chủ đề nhỏ hơn này tiếp đến các mục/chủ đề nhỏ hơn nữa (không hiển thị phía trên hay bên trái-mà hiển thị bằng các đường link/kết nối trong các mục/chủ đề nhỏ hơn nữa này... và cứ tiếp tục theo hình Nhánh cây như vậy cho tới tận cùng mục/chủ đề nhỏ nhất của website. Để quay lại các mục/chủ đề trước đó chỉ cần nhấn/click chuột quay ngược lại/Back phía trước hoặc nhấn/click vào các mục/chủ đề lớn hơn phía trên hay bên phải màn hình website.

Ví dụ: Vào trang chính của website: www.greendeltatravel.com → chọn Tiếng Việt/ hay tiếng Anh(English) → chọn Sản phẩm (Nhấn/click chuột phía trên hay bên trái màn hình website) →  có nhiều mục/chủ đề nhỏ trong Sản phẩm xuất hiện trên màn hình → chọn mục/chủ đề Du lịch Thương mại (Nhấn/click chuột vào mục/chủ đề Du lịch Thương mại) → màn hình xuất hiện về Du lịch Thương mại (và đây là điểm cuối của website). Để quay lại các sản phẩm khác hay các mục/chủ đề khác đã đi qua bằng cách nhấn chuột /click Back quay lại mục/chủ đề vừa đi qua hay lập lại như nêu trên.

Greendeltatravel      Chất lượng tột đỉnh 

COPYRIGHT 2007 GREENDELTATRAVEL. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY GREENDELTATRAVEL